Pressemelding

Nergård og Norsk Sjømat går sammen og skaper morgendagens sjømatkonsern – Norsk Sjømat ASA

Nergård og Norsk Sjømat blir nå ett felles konsern. Norsk Sjømat ASA forventes å konkludere om børsnotering i løpet av fjerde kvartal 2020. Målet er å skape enda større verdier og nye muligheter i næringen.

- Nå skaper vi en ny kraft i norsk sjømatnæring. Nergård-konsernet og Norsk Sjømat AS går sammen i et felles konsern der vi får enda sterkere muskler til å utvikle ny industri, nye arbeidsplasser og enda større verdier for Nord-Norge og resten av landet, sier konsernsjef i Nergård, Tommy Torvanger, som også blir toppsjef i det nye konsernet.

Det er to store aktører som nå samler seg. Nergård er et konsern i vekst og skaper verdier med basis i fangst og videreforedling av den norske villfiskressursen. Norsk Sjømat har gjennom to tiår vært en av de viktigste norske sjømatbedriftene innenfor foredling av oppdrettslaks og -ørret i Norge. Selskapet skal hete Norsk Sjømat og vil ha kontor i Tromsø og på Stranda.

Ved en børsnotering vil Samherji selge seg ut for å oppnå et tilstrekkelig antall omsettelige aksjer, slik at man gjennom Norsk Sjømat og Nergård Holding AS vil sikre norsk majoritet i det nye selskapet. Norsk Sjømat og Nergård Holding AS er eid av Per Magne Grøndahl og Bjarte Tunold.

- Vi skal bygge en sterk felles bedriftskultur og en solid plattform for vekst, med mer enn 500 dedikerte ansatte på land og på sjøen. Dette er et grep som vil ta ut synergier mellom villfisk- og havbruksnæringen. Vi har store ambisjoner for økt bearbeiding av norsk råstoff i Norge. Vi klarer faktisk å tjene penger på det i dag, og det skal vi bygge videre på. Markedet vokser raskt og vi har ledende ekspertise på både produktutvikling og salg, sier administrerende direktør i Norsk Sjømat, Per Magne Grøndahl, som blir styreleder i det nye konsernet.

Nergård AS og Norsk Sjømat Holding AS vil inngå som datterselskap i det nye konsernet, og virksomhetene fortsetter som før. Gjennom å bygge solide bedrifter har både Nergård-konsernet og Norsk Sjømat etablert arbeidsplasser og skapt verdier i mange lokalsamfunn langs kysten.

Det nye selskapet har konkrete planer for vekst de neste årene og vil investere opp mot 1,2 milliarder. De viktigste vekstområdene er:

 • Vi skal fornye flåten. Vi har nettopp bygget et nytt fartøy til 0,5 milliard kroner, og i januar 2022 kommer enda ett
 • Vi skal bygge en ny fabrikk for å produsere større verdier av restråstoff
 • Vi skal sette i gang produksjon av stor smolt
 • Vi skal bygge et nytt filetanlegg
 • Vi skal dra veksler på og utvikle kompetansen vår på produktutvikling

- Vi ser at etterspørselen etter sunn og bærekraftig mat øker over hele verden. Der har vi vært godt posisjonert hver for oss. Sammen er vi i en unik posisjon på både havbruk og fiskeri. Dette vil skape nye norske produkter med høyeste kvalitet, det vil gi fiskerne nye salgsmuligheter og det vil skape synergier mellom fabrikkene og virksomhetene våre. I dag markerer vi startskuddet for en spennende tid for oss og kysten, sier Tommy Torvanger.

- En eventuell børsnotering vil gi norske investorer muligheten til å være med på å utvikle et nytt lokomotiv i norsk sjømatnæring. Det er en selvfølge at vi sikrer norsk eiermajoritet som ivaretar det gjeldende regelverket for eierskap til fiskefartøyer. Vi er ydmyke over å få forvalte en del av storsamfunnets ressurs, fisken i havet. Da er det selvsagt at vi sikrer norsk eiermajoritet til disse ressursene, sier Per Magne Grøndahl.

En endelig beslutning om hvorvidt Norsk Sjømat ASA vil gjennomføre en børsnotering er forventet konkludert i løpet av Q4 2020, forutsatt blant annet, markedsforholdene på det aktuelle tidspunktet. Det er en forutsetning for sammenslåingen.

- En børsnotering er en mulighet for å trekke mer kapital inn i fiskerisektoren. Vi trenger sterke økonomiske muskler for å gjennomføre planene våre og utnytte det fulle potensialet i dem. Det vil løfte selskapene og lokalsamfunnene rundt oss og sikre trygge, helårlige arbeidsplasser i Norge. Dette er morgendagens sjømatbedrift, sier Per Magne Grøndahl.

For øvrige pressehenvendelser kontakt: presse@nergard.no

Fakta om Norsk Sjømat ASA

 • - Norsk Sjømat blir et helintegrert sjømatselskap med både bærekraftig fangst og oppdrett i norske farvann.
 • Kontor i Tromsø og på Stranda med mer enn 500 ansatte langs kysten på land og på sjøen.
 • Nergård er det nest største fiskeriselskapet i Norge, siden 80-tallet har de sikret seg betydelig andel av Norges fiskerettigheter og skaper verdier gjennom foredling av fisk.
 • Norsk Sjømat AS er et norsk selskap innen oppdrett og foredling av laks og ørret, som ble grunnlagt i 1996. Selskapet er en av Europas ledende lakseprodusenter, med et velkjent fokus på kvalitet og innovasjon.
 • Nergård Invest Samherji eier 39,9 prosent i Nergård AS, og ved en børsnotering vil de selge seg ut.
 • Norsk Sjømat og Nergård Holding AS vil sikre norsk majoritet i det nye selskapet, som er eid av Per Magne Grøndahl og Bjarte Tunold.
 • Selskapet er underlagt krav om norsk eierskap gjennom deltakerloven. Det betyr at norske statsborgere må eie minimum 60 prosent av aksjene, i tråd med godkjenning gitt av Nærings- og fiskeridepartementet.
 • Endelig beslutning om børsnotering vil skje i løpet av Q4 2020.
 • Til sammen har konsernet fem trålere, to lisenser for lakseoppdrett, flere industrianlegg til foredling av hvitfisk, pelagisk fisk og laks, og to anlegg som foredler restråstoff fra laks til høyverdig fiskemel og fiskeolje.
 • Konsernet vil ha et stort apparat for produktutvikling, salg og distribusjon av produkter over hele verden.
 • Konsernet har vekst innen alle segmenter, blant annet gjennom fornyelse av flåten og investering i nye anlegg og økt produksjonskapasitet.

Det nye styret vil bestå av

Styreleder Per Magne Grøndahl
Bjarte Tunold
Ingvild Vartdal
Hildegunn Osmundsvåg
Remi Goulignac